Rådgivning og supervision

Hjælp til udfordringer i hverdagen

Forældre, pædagoger og lærere er de primære voksne i et barns liv og derfor ofte de nærmeste til at hjælpe, når et barn mistrives. For det meste håndterer de udfordringerne selv, men indimellem kan de have brug for hjælp til at finde den bedste vej at gå.

Jeg har mangeårig erfaring med at rådgive forældre og fagpersoner i forhold til at hjælpe børn med diverse udfordringer, som for eksempel:

  • Indlæringsvanskeligheder
  • Forsinket udvikling
  • Autisme
  • Opmærksomhedsvanskeligheder
  • Adfærdsvanskeligheder
  • Cerebral parese
  • Sensitive børn
  • Børn, der vokser op i flersprogede miljøer
  • Generelle forældre-færdigheder

Rådgivning retter sig mod forældre og plejeforældre. I rådgivningen sættes fokus på konkrete udfordringer, og det er mit mål, at man går hjem med en oplevelse af at have fået nogle ”værktøjer” at arbejde videre med i praksis.

Supervision retter sig primært mod fagpersoner og skal ses som en udviklingsproces for den voksne. Første session vil oftest blive brugt på at identificere områder, man som fagperson gerne vil udvikle på. Der kan tages udgangspunkt i et konkret barn eller en gruppe, men den voksne vil være i centrum – dvs. hvad han/hun kan arbejde med hos sig selv, for bedre at kunne håndtere udfordringen. Ved efterfølgende sessioner arbejdes der videre med at udvikle/justere.

Supervision forudsætter, at fagpersonen selv ønsker at skabe forandring og er parat til at arbejde mellem sessionerne.

Supervision tilbydes også til psykologer på vej mod autorisation.

Skriv eller ring til mig for at høre nærmere

E-mails og telefonbeskeder vil blive besvaret indenfor 24 timer på hverdage
Undlad venligst personfølsomme oplysninger i mails - hvis det bliver nødvendigt, vil du få tilsendt et sikkert link.