Psykologisk undersøgelse

Indsigt i barnets ressourcer og udfordringer

Psykologisk undersøgelse

Den børnepsykologiske undersøgelse har til formål at afdække et barns ressourcer og udfordringer, med henblik på at tilrettelægge den nødvendige hjælp og støtte i hverdagen. Som oftest vil en undersøgelse indeholde flere elementer, således at man får belyst barnet fra mere end bare én vinkel.

Jeg har over 20 års erfaring med udredning af børn i alle aldre, med en bred vifte af udfordringer. For eksempel:

 • Indlæringsvanskeligheder
 • Forsinket udvikling
 • Autisme
 • Opmærksomhedsvanskeligheder
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Cerebral parese
 • Fosterskader som følge af medicin, alkohol mm.

Undersøgelsen tilrettelægges i samarbejde med bestiller, på baggrund af behov og ønsker. Den kan foretages med standardiserede tests på enten dansk eller engelsk, eller være en foreløbig nonverbal vurdering, såfremt barnet endnu ikke har tilegnet sig tilstrækkelige sproglige færdigheder til at kunne indgå i en test på dansk eller engelsk.

Undersøgelsen vil som oftest foregå i barnets hjem eller daginstitution/skole for at sikre, at barnet føler sig tryg og godt tilpas, men kan også foregå i klinikken.

Den psykologiske undersøgelse kan efterfølgende bruges som udgangspunkt for rådgivning til forældre og andre voksne omkring barnet, ligesom den kan anvendes i tilrettelæggelsen af støtte til barnet i dagtilbud og skole. Såfremt der er indikationer på en psykiatrisk diagnose, kan udredningen danne grundlag for en henvisning til Børne- og Ungdomspsykiatrien.

En psykologisk undersøgelse kan for eksempel indeholde nogle af følgende elementer:

 • Kognitiv testning / testning af intellekt
 • Testning af opmærksomhed
 • Observation i barnets hjem, daginstitution eller skole
 • Interview med forældre og andre voksne omkring barnet

Skriv eller ring til mig for at høre nærmere

E-mails og telefonbeskeder vil blive besvaret indenfor 24 timer på hverdage
Undlad venligst personfølsomme oplysninger i mails - hvis det bliver nødvendigt, vil du få tilsendt et sikkert link.